What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Recent content by Khanhduytakara

 1. K

  Xin code cơ bản nhất về auto

  T sinh năm 91. Hồi trước còn học đh thì học lập trình 8051 bằng assembly và c++ không có theo ngành máy tính. Nên không hiểu về lập trình auto. Rảnh rỗi muốn mở mang đầu óc thêm. Ad có dự định lập trình nhiều phần mềm khác ngoài auto ko.
 2. K

  Xin code cơ bản nhất về auto

  Mình xin admin Tieudattai code đơn giản nhất như là nhận diện game và đánh quái được không. Trước t cũng có biết một chút về c sharp. T muốn xem ad viết code thế nào mà hay vậy.
 3. K

  Sinh nhật 9 năm MicroAuto - Tặng 30k Beli cho người anh em thiện lành...

  Chúc auto tiêudattai và forrum ngày càng phát triển nhé. Khanhduybg@gmail.com
Top