phuongnamedu

SEDIDCO​

Được thành lập từ năm 2007, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SEDIDCO) được biết đến là một trong những đơn vị thành viên lớn mạnh nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành các sản phẩm giáo dục như: sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, sách Tiếng Anh, friends plus… có giá trị thực tiễn phục vụ cho các cấp học từ Mầm non đến Trung học phổ thông.

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top