What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

hộp gỗ đựng xì gà Lubinski RA601

batluadocdao04

Active member

1. Thông tin hộp bảo quản xì gà Lubinski RA601:

- Nhãn hiệu: Lubinski​

- Chất liệu: gỗ tuyết tùng, da cao cấp​

- Số Lượng: Khoảng 50 điếu​

- Kích thước: 325x245x125mm​

- Quy cách đóng gói: Full box: phiếu bảo hành, Catalogue​

- Bảo hành: Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất hoặc không đúng như mô tả trên Website (chi phí vận chuyển bảo hành hoặc đổi trả khách hàng thanh toán). Bảo hành: 12 tháng.2. Hình ảnh hộp bảo quản xì gà Lubinski RA601:


3. Thông tin liên hệ mua Hộp bảo quản xì gà Lubinski RA601:

 
Top