What's new

Một số update + thay đổi trong phiên bản MicroAuto 34.9.4

tieudattai

Administrator
Staff member
1. Chuẩn hóa các File. Auto chỉ bao gồm 6 File chính. Các File còn lại không liên quan và có thể xóa

70


2. Đối với danh sách tài khoản nhiều. Có 1 ô cho phép nhảy đến vị trí account. ví dụ điền 1000 auto sẽ nhảy đến vị trí 1000. tốc độ tìm kiếm trong MicroAuto đã được cải thiện

71


3. Một số thiết lập trong MicroLogin như thoát game khi... và một số thiết lập khác đã được lưu khi thoát auto

4. Cùng một số tối ưu khác

=> Phiên bản dự kiến sẽ Update vào thứ 4 khi game bắt đầu bảo trì
=> Auto sẽ cố gắng Update tối đa 1 tuần 1 phiên bản vào thứ 4 hàng tuần khi game Update. Thay vì việc Update liên tục 1 ngày vài phiên bản như trước. Nhằm tạo sự ổn định
 
Top