What's new

Một số update + thay đổi trong phiên bản MicroAuto 34.9.5

tieudattai

Administrator
Staff member
  • Fix lỗi không sửa được thoát game khi đạt cấp x
  • Khi tử vong nhân vật sẽ không xuất pet nữa
  • Fix lỗi auto mua KNB
  • Thêm tùy chọn không thoát game khi xong ?
  • Không chọn máy chủ khi quá 20s sẽ không chọn máy chủ khi đang ở giao diện chọn nhân vật
  • Thêm hủy theo loại "Điển Tịch"
 
Last edited:
Top