What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Phần mềm gửi email cho chiến dịch cuối năm của bạn

kienthuc123

New member
Mặc dù Social Media Marketing ngày càng phát triển rộng rãi. Tuy nhiên, marketing qua thư điện tử vẫn luôn được coi là một trong những cách thức tiếp thị “trọng yếu”. Giúp nuôi dưỡng/ chăm sóc khách hàng tiềm năng. Tại sao lại vậy?

Có 2 lợi thế lớn nhất của Email marketing so với các hình thức tiếp thị khác. Đó là vấn đề tiết kiệm chi phí và cách thức hoạt động dễ dàng. Đây chính là cách tiếp thị vô cùng tiết kiệm so với các hình thức marketing khác. Cực kỳ phù hợp cho mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Có phải bạn đang nghĩ Social media mới có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn?


Theo thống kê năm 2019 :

Hơn 3 tỷ người (gần một nửa dân số thế giới) sẽ sử dụng email vào năm 2020.

73% người dùng độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi thích được liên hệ với các doanh nghiệp qua email

59% khách hàng cho rằng email tác động đến việc họ mua hàng

81% người mua hàng trực tuyến nhận email dựa trên thói quen mua sắm trước đó có khả năng mua hàng tiếp

Nếu bạn đang quản lý ngân sách markeing và muốn nhận được kết quả đáng ”đồng tiền bát gạo”. Chắc chắn bạn nên cân nhắc việc sử dụng email marketing. Lý do đầu tiên mà bạn không thể bỏ qua email marketing đó chính là lợi thế về giá cả và việc sử dụng đơn giản. Gửi email là một hình thức quảng cáo giá rẻ hơn rất nhiều so với nhiều hình thức marketing khác. Email cũng được thiết lập dễ dàng theo chiến dịch phù hợp với ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bạn quan tâm đến phần mềm gửi email thì có thể tham khảo Phần mềm email marketing tại https://phanmemtop.com/phan-mem-gui-email-marketing/ hoặc Trang chủ : https://phanmemtop.com/

Chúc bạn thành công !
 
Top