What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Review 5 dịch vụ phần mềm email marketing tốt nhất.

khahieutop

New member
Phần mềm gửi email tốt nhất chính là dịch vụ email marketing phù hợp nhất. Để xác định sự phù hợp, bạn có thể xem xét dựa trên các tiêu chí như :

 • Mục đích sử dụng
 • Ngân sách
 • Tính năng của phần mềm email marketing
 • Dịch vụ hỗ trợ support của đơn vị cung cấp....v.v
Hôm nay, phanmemtop.vn xin đưa ra đánh giá chi tiết 5 dịch vụ, phần mềm email marketing đang được dùng phổ biến tại Việt Nam:

 1. Mailchimp – Dịch vụ email marketing tốt nhất cho Bản tin Newsletter
 2. Top Email – Phần mềm email marketing hàng đầu về dịch vụ support
 3. GetResponse – Nền tảng tiếp thị phù hợp nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp
 4. Amazon SES – Dịch vụ SMTP gửi email giá rẻ nhất, tốc độ vượt trội
 5. Twilio Sendgrid – Nền tảng gửi email hàng loạt tốt nhất cho quy mô lớn
Trước khi bắt đầu, có một vấn đề chúng ta cần làm rõ:

I. Dịch vụ, phần mềm gửi email trả phí có ưu điểm gì hơn dịch vụ miễn phí?​

Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ gửi email miễn phí, bạn có thể cân nhắc những điều sau:

 • Nhà cung cấp hộp thư miễn phí như Gmail, Outlook, Yahoo! ….v.v phục vụ cho nhu cầu trao đổi thông tin, không hỗ trợ cho mục đích tiếp thị, quảng cáo. Bởi vậy, họ quy định hạn mức gửi không vượt quá 500 mail/ngày.
 • Các công cụ gửi email miễn phí không bảo vệ tài khoản và địa chỉ IP của bạn. => IP dễ bị đưa vào danh sách đen Blacklist => Tất cả các thư gửi đi phần lớn đều rơi vào mục thư rác.
 • Các dịch vụ email trả phí thường xuyên Warm Up IP, làm ấm lại danh tiếng gửi của họ => Đảm bảo khả năng phân phối hàng loạt đạt tỷ lệ inbox cao.
uu-diem-dich-vu-email-marketing-tra-phi-1024x633.jpg


II. Review tổng quát 5 dịch vụ, phần mềm email marketing tốt nhất​

danh-gia-tong-quat-5-dich-vu-email-marketing-tot-nhat.png


Xem đầy đủ bài đánh giá tại Review 5 dịch vụ phần mềm email marketing tốt nhất.
 
Top