What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Tiếp Thị Dự Đoán Nâng Cao Email Như Thế Nào

khahieutop

New member
Tiếp Thị Dự Đoán Nâng Cao Email Như Thế Nào
Tiếp thị dự đoán có thể cải thiện đáng kể chiến lược tiếp thị qua email tổng thể trong khi cắt giảm chi phí. Sau đây là một số cách đáng chú ý để thực hiện điều này:
1. Nhận Biết Sở Thích Của Khách Hàng
Phân tích dự đoán có thể đơn giản hóa các bước nuôi dưỡng bán hàng sau khi khách hàng đã đăng ký danh sách email. Điều này làm cho việc thực hiện tiếp thị qua email dễ dàng hơn:
Gửi email chào mừng đến những người đăng ký mới
Tận dụng thử nghiệm A / B để hiểu các email hoạt động tốt nhất
Sử dụng đúng email để khiến khách hàng quan tâm đến thương hiệu và sản phẩm của nó
Vì tiếp thị dự đoán có thể giúp phân khúc khách hàng thành các nhóm nhỏ có liên quan, nên việc xác định khách hàng thực sự trở nên dễ dàng hơn.

399
2. Cá Nhân Hóa Các Dòng Chủ Đề Dựa Trên Sở Thích Và Hành Vi Của Khách Hàng
Bằng cách sử dụng các thuật toán học sâu trong tiếp thị dự đoán, bạn có thể phân đoạn danh sách người đăng ký của mình thành các tính cách người mua khác nhau để tạo chiến lược tương tác phù hợp cho từng nhóm. Vì mỗi nhóm hiện được phân phối một dòng chủ đề cụ thể mà họ có nhiều khả năng tương tác nhất, nên nó có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ mở.
Những con số sau đây cho thấy tầm quan trọng của cá nhân hóa trong tiếp thị qua email:
3. Sử Dụng Nội Dung Động Dựa Trên Hành Vi Và Sở Thích Của Khách Hàng
Sử dụng dữ liệu thời gian thực và AI cho phép các nhà tiếp thị hiểu người đăng ký của họ và cung cấp cho họ nội dung cụ thể đáp ứng nhu cầu và sở thích của họ - không chỉ những gì họ đã làm trong quá khứ. Điều này dẫn đến tỷ lệ mở tốt hơn, tỷ lệ nhấp cao hơn và nhiều chuyển đổi hơn.
Bằng cách xác định cách khách hàng có nhiều khả năng trả lời email cũng như loại nội dung họ quan tâm nhất, bạn có thể cung cấp các email được nhắm mục tiêu cao sẽ tạo ra sự tương tác tốt hơn.
Việc sử dụng phản hồi theo thời gian thực và AI làm cho hoạt động tiếp thị qua email trở nên năng động và cá nhân hơn - dẫn đến tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của bạn.
4. Sử Dụng Dữ Liệu Người Nhận Để Đảm Bảo Tỷ Lệ Gửi Email Của Họ Cao Hơn
Bằng cách xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng gửi email, chẳng hạn như danh sách đen địa chỉ IP, các nhà tiếp thị có thể đảm bảo thành công hơn khi tiếp cận email.
Ví dụ: các nhà tiếp thị có thể tìm ra ISP nào có nhiều khả năng chặn email của họ hơn bằng cách sử dụng các thuật toán dự đoán để sàng lọc thông qua báo cáo “Khiếu nại Spam” của bất kỳ ISP nào trong danh sách của họ. Sau đó, họ có thể làm việc để cải thiện tỷ lệ gửi email của mình bằng cách thực hiện các bước để tránh bị đánh dấu là spam, chẳng hạn như tạo tùy chọn hủy đăng ký rõ ràng.
5. Cá Nhân Hóa Nội Dung Email Theo Mục Đích Thời Gian Thực
Với phân tích dự đoán, email có thể được tùy chỉnh cho mọi giai đoạn hiện tại của người đăng ký trong quá trình mua hàng. Điều này giúp cung cấp các đề nghị email siêu liên quan thay vì gửi các thông báo chung chung có thể thiếu ngữ cảnh.
Email cũng có thể được tùy chỉnh cho các hành vi cụ thể của khách hàng hoặc tỷ lệ nhấp. Ví dụ: các nhà tiếp thị có thể tạo hai phiên bản khác nhau của cùng một email. Một phiên bản được gửi cho những khách hàng đã mở email trong vòng mười ngày qua và một phiên bản khác được gửi cho những khách hàng chưa mở trong vòng 30 ngày.
6. Xác Định Các Chỉ Số Rủi Ro Chống Lại Sự Gián Đoạn
Tiếp thị dự đoán thúc đẩy AI để xác định các dấu hiệu đỏ trong hành vi của người đăng ký thể hiện mối đe dọa của sự gián đoạn. Điều này cho phép bạn hành động nhanh chóng và lưu giữ các mối quan hệ khách hàng của mình trước khi họ rời đi mãi mãi!
Ví dụ: khi một người đăng ký email không tham gia trong một thời gian, các nhà tiếp thị có thể gửi email để hỏi họ lý do tại sao họ không mở bất kỳ email nào gần đây. Nếu phản hồi của người đăng ký là "Tôi nhận được quá nhiều email" hoặc "Bạn gửi cho tôi quá nhiều thứ khuyến mại", bạn biết rằng tài khoản có ít nhất một số vấn đề.
Tuy nhiên, nếu người đăng ký trả lời rằng "Tôi đang đi du lịch nhiều" hoặc "Hộp thư đến nơi làm việc của tôi đang bị tắc nghẽn", thì bạn biết rằng bạn có thể thực hiện các biện pháp khắc phục để giành lại công việc kinh doanh của họ.
Mọi chi tiết tham khảo: Website https://phanmemmarketing.vn
Chúc bạn thành công!
 
Top