What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Xin code cơ bản nhất về auto

Khanhduytakara

New member
Mình xin admin Tieudattai code đơn giản nhất như là nhận diện game và đánh quái được không. Trước t cũng có biết một chút về c sharp. T muốn xem ad viết code thế nào mà hay vậy.
 

tieudattai

Administrator
Staff member
Mình xin admin Tieudattai code đơn giản nhất như là nhận diện game và đánh quái được không. Trước t cũng có biết một chút về c sharp. T muốn xem ad viết code thế nào mà hay vậy.
auto có thể sử dụng nhiều ngôn nữa autoit, vb, c++, c#... bạn muốn xin code cơ bản nào. mà năm nay bạn nhiu tuổi. giao lưu tý nhỉ
 

Khanhduytakara

New member
auto có thể sử dụng nhiều ngôn nữa autoit, vb, c++, c#... bạn muốn xin code cơ bản nào. mà năm nay bạn nhiu tuổi. giao lưu tý nhỉ
T sinh năm 91. Hồi trước còn học đh thì học lập trình 8051 bằng assembly và c++ không có theo ngành máy tính. Nên không hiểu về lập trình auto. Rảnh rỗi muốn mở mang đầu óc thêm. Ad có dự định lập trình nhiều phần mềm khác ngoài auto ko.
 

nobitin

New member
mình có viết thử chơi chơi vài cái nhưng không biết làm sao để nó auto rảnh tay không cần phải active game lên , ad có thể chỉ làm sao để auto rảnh tay được không . Mình viết bằng python với pyauto và autohotkey , mình không phải chuyên IT
 
Top