What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Recent content by phuongnamedu

 1. phuongnamedu

  Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition

  Welcom to Phuongnam
 2. phuongnamedu

  Siêu máy tính dự đoán bóng đá có độ chuẩn xác như thế nào ?

  tỉ lệ chính xác có vẻ ổn, chuẩn bị có trận MU vào tối thứ 2 nè bạn, liên hệ bạn chẩn đoán đc k ha
 3. phuongnamedu

  Tiếng Anh 1 Family and Friends National Edition

  Bộ sách “Chân trời sáng tạo” mang đến góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, thế giới nghệ thuật bao la và những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại. Bộ sách không chỉ là nơi truyền tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và...
 4. phuongnamedu

  Tiếng Anh 5 Family and Friends Special Edition (Phiên bản lớp 3-5)

  Tiếng Anh 5 Family and Friends Special Edition là kết quả của sự kết hợp biên soạn giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Oxford với những chỉnh lí về nội dung để đảm bảo phù hợp với văn hóa và năng lực của học sinh Việt Nam. Sách dẫn dắt các em khám phá và trau dồi kỹ năng...
 5. phuongnamedu

  Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition

  Tiếng Anh 2 Family and Friends National Edition đảm bảo các tiêu chí quy định tại điều 3, chương I thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 1 năm 2020 về Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông + Tiếp nối chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. +...
Top