What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

https://phanmemmarketing.vn/phan-mem-email/

top1122

New member
Những điều chính mà các nhà quản lý bán hàng cần biết về Email Marketing vào năm 2021

1. Tiếp thị qua Email vẫn rất hiệu quả


Bạn có thể không nhận ra rằng Email Marketing có thể tuyệt vời như thế nào từ quan điểm kinh doanh và là một phần của mục tiêu tiếp thị mối quan hệ lớn hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều cách tuyệt vời mà email có thể giúp bạn tiếp thị một công ty cũng như các sản phẩm và dịch vụ của công ty đó. Có rất nhiều điều cần xem xét khi bạn đang tìm cách cải thiện doanh nghiệp của mình. Và cách bạn chọn để gửi email cho mọi người có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Theo thống kê, tiếp thị qua email có hiệu quả cao hơn gấp 40 lần so với Facebook và Twitter cộng lại! Đó là một thống kê hệ thống đáng kinh ngạc và là một chứng chỉ hệ thống chứng minh sức mạnh thô sơ của email và cách nó vẫn có tác động đáng kể đến cách mọi người nhìn nhận về doanh nghiệp của bạn. Gần 4,5 tỷ đồng email user dự kiến trên toàn cầu vào năm 2024,
2. Điều chỉnh email cho công cụ khách hàng có thể là quan trọng

Bạn phải đảm bảo rằng bạn sử dụng đúng loại hình tiếp thị qua email và điều này có nghĩa là bạn cần đảm bảo rằng bạn làm hết sức có thể để thực hiện đúng và điều chỉnh tiếp thị qua email của bạn cho phù hợp với những khách hàng có thể. Thật vậy, email được cá nhân hóa có thể giúp tạo ra tỷ lệ giao dịch cao hơn 6 lần, vì vậy đây là điều bạn cần thực hiện. Vì vậy, bạn có thể sử dụng email nhóm hoặc email cá nhân, và đây là điều mà bạn nên tìm cách thực hiện đúng. Điều chỉnh và điều chỉnh email cho phù hợp với nhóm email chung hơn hoặc các phần tử tiếp thị email cá nhân.Sẽ hữu ích nếu bạn tập trung vào nhiều thứ khi sử dụng email để giúp bạn bán được hàng. Và điều này có nghĩa là bạn sẽ phải suy nghĩ về những người khách hàng có thể nói đến việc cải thiện tiếp thị qua email của bạn trong năm nay. Có rất nhiều thứ đóng vai trò trong công việc này và có rất nhiều email tưởng tượng có thể giúp bạn đạt được điều này. Bảo đảm rằng bạn tập trung vào những gì bạn có thể làm để cải thiện điều này và điều kiện cần là tận dụng tối đa những thứ này ngay bây giờ. Ví dụ: email cá nhân hóa là rất quan trọng, mà bạn cần phải đảm bảo rằng bạn làm đúng càng nhiều càng tốt. Và đừng quên về một ký tự email tùy chỉnh để làm cho email cá nhân nhất có thể.

3. Thử nghiệm A / B vẫn quan trọng như bao giờ hết

Bạn sẽ phải làm càng nhiều càng tốt để đưa ra chiến dịch email hiệu quả nhất và có nhiều cách tuyệt vời để có thể tận dụng tối đa điều này. Sẽ hữu ích nếu bạn tập trung vào những thứ cần thiết để thúc đẩy và cải thiện các email tốt nhất mà bạn có thể và thử nghiệm A / B is a way effect to get this thing to used up content. Có rất nhiều cách tuyệt vời giúp bạn hoàn thiện chiến dịch tiếp thị của mình và sử dụng thử nghiệm A / B là một cách tuyệt vời để đạt được điều này. Trang web https://phanmemmarketing.vn
 
Top