What's new

Share script cài thư viện, DB cho CentOS 7 64bit

tieudattai

Administrator
Staff member
Giải nén ra sẽ được các file:
 • CentOS7-64.sh: file script
 • db.tar.gz: file db, bao gồm tlbbdb.sql và web.sql => có thể thay bằng db của các b, còn nếu tên file nén db khác thì có thể sửa script
 • libs.zip: bao gồm file thư viện mysql-connector và unixODBC 32bit
 • odbc.ini: file config cho odbc

Cách dùng:
 • Copy những file trên sang server (Dùng WinSCP)
 • Chạy script:
  PHP Code:
  sh CentOS7-64.sh
 • Nhập pass root ( nên nhập pass có hoa thường, kí tự đặc biệt với số ví dụ Tlbb@1234 vì mình chưa cover case nhập ngắn không hợp lệ)

Script làm gì:
 • Cài những thư viện để chạy đc server
 • Cài và cấu hình mysql-connector và unixODBC
 • Cài mariadb và import database vào

Sau khi script chạy xong thì bạn sửa file odbc.ini, sửa password thành cái bạn vừa đặt ở trên.

Sau đó config server như bình thường là có thể chạy được.

Chúc các bạn chơi vui.
 

Attachments

 • CentOS7-64.zip
  4.6 MB · Views: 136
Top